360 met een steel mace


De 360 is een super schouder en core eoefening. Het geeft de schouder de volledige bewegings ruimte oftewel (full range of motion). met deze oefening heb je profijt van een verhoogde mobiliteit en flexibiliteit samen met kracht. Hiermee bouw je kracht op, maar het is hoofdzakelijk een conditie tool.

##WAARSCHUWING##
Het is belangrijk dat je deze oefening uitvoert in een omgeving waar je mace veilig kunt laten valen.
Let tevens goed op je omgeving, lopen er bijvoorveeld andere personen of dieren. De mace kan door de impact ernstige schade aanbrengen